Leczenie uzależnień

Narkomania, alkoholizm, lekomania, uzależnienie od jedzenia, hazardu czy seksu – niezależnie od tego, jaką formę przybiera nałóg, każdy prędzej czy później doprowadza do destrukcji. Życie w nałogu niszczy zdrowie, zaburza działanie sfery myśli, woli i uczuć, przyczynia się do rozbicia więzi społecznych. Człowiek traci kontrolę nad własnym życiem. Staje się osobą osamotnioną, odczuwającą wstyd i głęboką winę. Choroba stanowi dla uzależnionego i jego najbliższych źródło ciągłego lęku i cierpienia.

Nie warto pozwalać na to, aby nałóg niszczył Twoje życie. Ośrodek leczenia uzależnień „Better” we Wrocławiu oferuje profesjonalne wsparcie oraz pomoc, dzięki którym odniesiesz sukces w walce z własnymi słabościami. Nie bój się oceny, nie bój się krytyki. Stawiamy rzetelną diagnozę, wyznaczamy cele do zrealizowania i wspólnie z Tobą podejmujemy walkę z chorobą. Postaramy się, byś lepiej poznał siebie i swoje potrzeby, a wreszcie zyskał szansę na zerwanie z przeszłością i rozpoczęcie nowego życia. Jako doświadczeni terapeuci pomożemy Ci nie tylko przezwyciężyć nałóg, ale także zapanować nad sytuacjami, które dotąd prowokowały Cię do podejmowania zachowań destrukcyjnych. Nauczysz się panować nad wszystkim tym, co podsycało Twój nałóg.

Dla nas leczenie uzależnień nie sprowadza się wyłącznie do udzielania wskazówek do osiągania i utrzymywania całkowitej abstynencji. Metody stosowane przez naszych specjalistów pozwalają rzeczywiście poznać i polubić siebie. Pamiętaj, że to właśnie zaniżone poczucie własnej wartości jest podstawą wielu uzależnień. Nałóg często pojawia się wtedy, gdy człowiek usiłuje zamaskować problemy, których źródło osadzone jest w dalekiej przeszłości. Pomożemy Ci je odkryć i nazwać. Nauczymy Cię, jak z nimi walczyć. Przywrócimy Ci pogodę ducha i wewnętrzny spokój.

W naszym ośrodku leczenia alkoholizmu we Wrocławiu prowadzimy zróżnicowane formy psychoterapii, wśród nich:

  • grupę terapeutyczną dla uzależnionych mężczyzn,
  • grupę dla osób współuzależnionych,
  • grupę dla osób, które wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych (DDA).

Ponadto oferujemy również profesjonalne odtrucie alkoholowe i zapewniamy opiekę podczas pierwszych dni detoksykacji. Umożliwiamy domowe spotkania z terapeutą na życzenie pacjenta.

JWyznajemy zasadę, że każdy człowiek może świadomie wpływać na swoje życie, wykorzystując własny potencjał wewnętrzny. Wspomagamy leczenie alkoholizmu także niekonwencjonalnymi metodami terapeutycznymi, takimi jak treningi relaksacji, ćwiczenia regulacji oddechu, warsztaty pracy z ciałem eliminujące blokady i napięcia podczas trudnych emocji, metody ustawień systemowych według Berta Hellingera i inne.

Polecamy leczenie alkoholizmu i innych uzależnień innowacyjną metodą THETA HEALING.

W Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobowości „BETTER” we Wrocławiu prowadzimy:

  • Diagnozę problemu
  • Badania psychologiczne
  • Warsztaty i treningi tematyczne
  • Terapia indywidualna (także w domu pacjenta)
  • Terapie grupowe
  • Interwencje kryzysowe (także w domu pacjenta)
  • Odtrucie organizmu czyli tzw. detoksykacja poalkoholowa i ponarkotykowa