Leczenie narkomanii

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych prowadzi do powolnego wyniszczania organizmu, ale jego szkodliwe działanie nie ogranicza się do wpływu na ludzkie ciało. Narkomania niszczy życie – odbiera kontrolę, przecina więzi z bliskimi osobami, staje się przyczyną poczucia wstydu i beznadziei. Bez względu jednak na to, jak zaawansowana jest ta choroba – leczenie uzależnienia od narkotyków można podjąć w każdej chwili. Terapię w ośrodku warto zacząć jak najszybciej.

Początek: diagnoza i detoksykacja
Ponieważ narkomania jest chorobą, rozpoczęcie leczenia uzależnień zawsze rozpoczyna się od postawienia diagnozy. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, czy chory powinien poddać się detoksykacji, a także gdzie będzie odbywać się terapia: stacjonarnie w ośrodku leczenia uzależnień, czy też w poradni.

Metody leczenia
Terapia narkotykowa prowadzona w ośrodku nie ma na celu wyłącznie wsparcia chorego w trwałym odstawieniu substancji psychoaktywnych. Wiemy, że uzależnienie ma często swoje podłoże w osamotnieniu, problemach z przeszłości czy zaniżonym poczuciu własnej wartości. Dlatego leczenie narkomanii związane jest z terapią, która ma za zadanie skupić się na osobie chorej i zidentyfikowaniu przyczyn, które pchały i pchają ją do podejmowania działań destrukcyjnych.

W tym celu ośrodek leczenia uzależnień Better organizuje grupy terapeutyczne, badania psychologiczne, warsztaty oraz szkolenia tematyczne. Realizujemy także terapię zgodną z systemem Theta Healing. Oprócz spotkań w ośrodku, realizujemy także wizyty domowe. Ponieważ wychodzenie z nałogu to wymagająca walka, nierzadko wystawiająca osobę chorą na próby – odbywamy również tak zwane „interwencje”: przyjeżdżamy do danej osoby, gdy zmaga się ona z nagłą, trudną sytuacją, na przykład atakiem głodu narkotykowego.

Fazy
Pierwszym krokiem w leczeniu uzależnienia jest zrozumienie mechanizmów jego działania. Dlatego ważne jest, by chora osoba miała świadomość, że jej doznania i przeżycia związane są z poszczególnymi etapami choroby – ułatwi to jej rozpoznanie swojej sytuacji oraz zidentyfikowanie związanych z nią zagrożeń.
Narkomania rozwija się w następujących etapach:

  • eksperymentowanie – próby, w oczach podejmujących je osób nieszkodliwe i kontrolowane. Prowadzą jednak do sięgania po kolejne dawki;
  • użytkowanie okolicznościowe – związane jest z aktywnym szukaniem okazji do przyjęcia narkotyku, a coraz częstsze stosowanie wiąże się z szukaniem usprawiedliwień i racjonalizacją;
  • nawyk – substancja psychoaktywna staje się centrum życia osoby, na dalszy plan schodzą więzi rodzinne, praca czy nawet własne zainteresowania i potrzeby. Częstotliwość i ilość dawek zwiększa się, ponieważ przyzwyczajony organizm potrzebuje więcej, by osiągnąć stan odurzenia;
  • degradacja – nieprzyjęcie dawki powoduje objawy abstynencyjne, przez co niemożliwe jest odstawienie substancji. Faza ta kończy się zupełnym wyniszczeniem organizmu.

Leczenie uzależnienia od narkotyków w ośrodku Better można zacząć w każdej chwili – nigdy nie jest za wcześnie ani za późno. Nie należy czekać ani odkładać rozpoczęcia terapii: nie należy odbierać sobie szansy na wygranie z nałogiem.