Zaburzenia odżywiania

Przez wiele lat badań i rozwoju medycyny w ramach nauk psychologicznych powstało wiele nowych gałęzi psychopatologii, wśród których znajdują się zaburzenia odżywiania. Dotykają one statystycznie najczęściej nastolatków, w większości dziewczynki.

W wielu przypadkach tego typu zaburzenia rozpoczynają się niewinnie, od chęci „zrzucenia paru kilogramów”. Z czasem jednak osoby tracą kontrolę nad odchudzaniem, popadając w obsesję dążenia do „figury” doskonałej. Z czasem zniekształca się ich obraz postrzegania własnego ciała i ciągle mają wrażenie, że są otyli i nieatrakcyjni. W trakcie postępowania schorzenia pojawiają się także zaburzenia łaknienia, które nie ma podstaw somatycznych, brak akceptacji siebie, mogą pojawić się także stany depresyjne czy trudności w okazywaniu oraz rozpoznawaniu emocji.

Rodzaje

Najbardziej znanymi zaburzeniami odżywiania są anoreksja i bulimia. Leczenie tych schorzeń jest często długotrwałe i w skrajnych przypadkach wymaga hospitalizacji.

Anoreksja

Anoreksja jest zaburzeniem, w których osoba twierdzi, że jest zbyt gruba i ciągle dąży do obniżenia masy ciała, co z czasem zaczyna zagrażać jej zdrowiu i życiu. W rezultacie pacjent doświadcza różnego rodzaju zaburzeń hormonalnych, a także tzw. syndromu małego serca. Najczęściej posiada także niską masę mięśniową.

Objawy anoreksji to przede wszystkim brak apetytu, lęk przed otyłością czy jakimkolwiek przybraniem na wadze, nieprawidłowa ocena wagi i wyglądu swojego ciała. A w niektórych wypadkach również intensywne uprawianie ćwiczeń fizycznych.

Bulimia

Jeśli chodzi o bulimię, jest ona określana jako kompulsywne objadanie się, a następnie prowokowanie do wymiotów, aby nie przybrać na wadze. Czasami zamiast wymiotów wykorzystuje się intensywną aktywność fizyczną.

W naszym ośrodku we Wrocławiu prowadzona jest psychoterapia w leczeniu zaburzeń odżywiania odpowiednio dobranymi metodami terapii. Oprócz leczenia bulimii czy anoreksji nasz psycholog zajmuje się pomocą osobom cierpiącym na bulimoreksję, ortoreksję, bigoreksję, pregnoreksję czy drunkoleksję.