Depresja i bezsenność

Depresja jest chorobą, która dezorganizuje aktywność życiową człowieka. Niesie ze sobą wewnętrzną pustkę, lęk i cierpienie, a przede wszystkim – niewyobrażalny smutek. Fachowo terminem tym określamy utrzymujące się ponad dwa tygodnie obniżenie nastroju, któremu towarzyszą następujące objawy: poczucie bezradności, niska samoocena, brak pozytywnych emocji, niewiara we własne siły, bezsenność. W depresji świat wydaje się szary, wrogi i ponury, pozbawiony sensu i głębszej wartości. Przyszłość nie niesie ze sobą żadnej nadziei, przeszłość jest oceniana jako pasmo porażek. Z czasem dołączają symptomy somatyczne: zaburzenia, brak snu i łaknienia, problemy z koncentracją, zanik potrzeb seksualnych, uporczywe bóle, obniżenie odporności na różne infekcje. W stanach najgłębszego obniżenia nastroju nasilają się myśli i tendencje samobójcze, niekiedy występują również urojenia i omamy węchowe.

mężczyzna zmagający się z depresją

Depresja nie jest powodem do wstydu czy poczucia winy. Nie jest też odmianą egzystencjalnego smutku czy też próbą zwrócenia na siebie uwagi najbliższych. To stan, który wymaga kompleksowego leczenia, fachowej pomocy i mądrego wsparcia. W naszym ośrodku oferujemy różne formy terapii – leczenie depresji, dzięki którym uzyskasz wgląd w istotę trapiącej Cię choroby, a także otrzymasz narzędzia do jej przezwyciężenia oraz wsparcie wykwalifikowanego terapeuty. Nie tylko zrozumiesz towarzyszące jej mechanizmy, lecz także nauczysz się nowych, konstruktywnych zachowań. Zaczniesz postrzegać świat i siebie w nowej perspektywie, w istotny sposób poprawisz swoje relacje z otoczeniem. Przejmiesz kontrolę nad własnymi procesami psychicznym i – co istotne – podniesiesz własną samoocenę. I choć leczenie depresji jest procesem długotrwałym, poprawnie prowadzona terapia daje dobre efekty, w ostatecznym rezultacie pozwalając pacjentowi na odzyskanie zdolności do cieszenia się życiem.

Zapraszam do naszego Ośrodka

Barbara Burduk