Terapia rodzinna Wrocław

Terapia rodzinna to forma psychoterapii, którą polecamy rodzinom borykającym się m.in. z brakiem zaufania, bliskości, czy problemami w komunikacji. Kiedy członkowie rodziny zauważają, że zachowania jednostki lub trudności we wzajemnych relacjach wpływają destrukcyjnie na pozostałe osoby np. w przypadku uzależnienia od narkotyków albo nie potrafią samodzielnie rozwiązywać powstających konfliktów i nieporozumień, to moment, w którym warto rozważyć skorzystanie z pomocy specjalisty zajmującego się terapią rodzinną. Zdarza się, że osoby, które powinny być dla siebie najważniejsze, nie potrafią żyć pod jednym dachem, nie potrafią rozmawiać ani okazywać sobie szacunku. O rodzinę zawsze warto walczyć, dlatego proponujemy terapię, dzięki której możecie na nowo stać się kochającą, szczęśliwą rodziną.

Na czym polega terapia rodzinna?

Nie ma jednego schematu terapii rodzinnej. Jej przebieg zależy od wielu czynników, między innymi od rodzaju zaburzenia. Podczas cyklicznych spotkań z terapeutą członkowie mają możliwość znalezienia źródła ich problemów powodujących trudności w normalnym funkcjonowaniu rodziny. Niezależnie od problemów, z jakimi borykają się członkowie rodziny, każdy z nich ma czas na swobodne wyrażenie swoich uczuć i potrzeb. Podczas wspólnych rozmów, terapeuta pomaga rodzinie wypracować sposoby rozwiązania powstałych konfliktów i problemów, a także radzenia sobie ze swoimi emocjami. Ważny jest tutaj zarówno punkt widzenia dorosłych, jak i dzieci, które często najbardziej cierpią w takich sytuacjach.

rodzina na terapii

Kiedy warto zdecydować się na wsparcie psychologiczne dla rodzin?

Jest wiele sytuacji, które powodują powstawanie konfliktów w rodzinie i problemów z komunikacją i wzajemnym zaufaniem. Często rodzice lub dzieci wstydzą się lub boją wyrazić swoje zdanie i dopiero pomoc osoby „z zewnątrz” pomaga w otwartym mówieniu o swoich emocjach, problemach, oczekiwaniach i relacjach. Warto również skorzystać z pomocy naszych terapeutów, gdy w Twojej rodzinie któryś z członków boryka się z zaburzeniami odżywiania lub przewlekła chorobą, które mogą rodzić napięcia i zaburzać życie rodzinne. Wśród innych przyczyn mogących powodować konflikty w rodzinie można wymienić także m.in.:

 • uzależnienie członka rodziny,
 • brak więzi i intymności,
 • wypalenie uczuciowe,
 • silny konflikt,
 • niewybaczona krzywda z przeszłości,
 • kłamstwa,
 • agresja,
 • nadmierna kontrola,
 • brak zaufania,
 • nadmierne przywiązanie do dzieci,
 • traumatyczne przeżycia,
 • częste kłótnie rodziców,
 • pogorszenie sytuacji materialnej,
 • problemy wychowawcze z dziećmi.

 

Jakie efekty może przynieść terapia dla rodzin z dziećmi?

Celem terapii rodzinnej jest nie tylko zażegnanie konfliktu i odbudowa bliskości. To również nauka odnajdywania się w sytuacjach kryzysowych i radzenia sobie z problemami, które mogą pojawić się w przyszłości. Podczas spotkań wypracowujemy wspólne metody mające na celu naprawienie wzajemnych relacji i komunikacji między jej członkami, czyli dziećmi i rodzicami. Wiążą się one z dużym zaangażowaniem emocjonalnym, dlatego tak ważne jest właściwe zrozumienie istoty problemu i dążenie do jego rozwiązania. W zależności od rodzaju problemu, spotkania z psychologiem mogą również pomóc w np.:

 • lepszym poznaniu potrzeb członków rodziny,
 • zrozumieniu motywów ich działania i podejmowanych decyzji,
 • zdobyciu i odczuwaniu szacunku do drugiej osoby,
 • akceptowaniu swoich indywidualności,
 • wyznaczaniu swoich granic i szanowaniu ich.

Kiedy terapia rodzinna może przynieść efekty?

Niezależnie od problemu, powodzenie terapii zawsze zależy od chęci członków rodziny i ich gotowości do współpracy z psychologiem rodzinnym. Oczywiście, terapeuta nie rozwiąże za Was Waszych problemów i nie poda gotowego rozwiązania. Pomoże Wam za to zrozumieć istotę problemu oraz spokojnie, bez emocji i pochopnych decyzji przepracować go. Wspólnie zastanowimy się, jak doszło do danej dysfunkcji i co można zrobić, by naprawić Wasze relacje. Skoncentrujemy się na dialogu, szacunku, budowaniu bliskości oraz nauce tolerancji i zrozumienia dla różnic poglądów oraz potrzeb. Warunek jest jeden – musicie naprawdę chcieć zawalczyć o swoją rodzinę, a w spotkaniach z terapeutą będziecie uczestniczyć całą rodziną (nie tylko rodzice, ale też dzieci). Psycholog może zalecić zarówno wspólne spotkania, jak i indywidualne zajęcia z poszczególnymi członkami rodziny.

Metody prowadzenia terapii rodzinnej

Istnieje kilka metod terapeutycznych wykorzystywanych podczas terapii rodzinnej. Ich dobór zależy od indywidualnych potrzeb członków rodziny i problemów w niej występujących.

Psychoanalityczna terapia rodzinna

Metoda ta jest skuteczna w momencie, gdy źródło trudności w rodzinie, stanowią problemy wewnątrzpsychiczne, które przeżywa każdy z członków rodziny. Często przyczyną występowania owych problemów są nierozwiązane konflikty, trwające wiele lat. Terapia według tej metody ma na celu zmianę osobowości i zachowań każdego członka rodziny po to, aby mogli oni odtworzyć relację opartą na teraźniejszości, nie skupiając się na wydarzeniach mających miejsce w przeszłości.

Behawioralna terapia rodzinna

W momencie, gdy źródłem powstawania problemów i konfliktów w rodzinie są dysfunkcjonalne zachowania osób dominujących, doskonale sprawdza się behawioralna terapia rodzinna. Ma ona na celu poprawę komunikacji w rodzinie – naukę mówienia o swoich uczuciach i potrzebach, bez wywoływania kłótni. Istotą tego rodzaju terapii jest również nauka wypracowania kompromisów.

Strukturalna terapia rodzinna

W rodzinie często tworzą się pewnego rodzaju struktury, wynikające z przejętego systemu hierarchicznego. W związku z tym powstają określone wzorce zachowań w stosunku od osób z wyższej czy niższej hierarchii. W momencie, gdy struktury te są zbyt mało elastyczne, komunikacja między członkami rodziny staje się utrudniona i tworzą się konflikty. Celem terapii strukturalnej jest zmiana struktur.