Leczenie narkomanii

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych prowadzi do powolnego wyniszczania organizmu, ale jego szkodliwe działanie nie ogranicza się do wpływu na ludzkie ciało. Narkomania niszczy życie – odbiera kontrolę, przecina więzi z bliskimi osobami, staje się przyczyną poczucia wstydu i beznadziei. Bez względu jednak na to, jak zaawansowana jest ta choroba – leczenie uzależnienia od narkotyków można podjąć w każdej chwili. Terapię w ośrodku warto zacząć jak najszybciej.

 

terapia dla osób uzależnionych od narkotyków

Czym jest narkomania?

Narkomania to postępująca choroba polegająca na uzależnieniu od środków odurzających, które są zawarte w różnego rodzaju narkotykach. Stałe zażywanie narkotyków prowadzi do zatrucia organizmu i powoduje jego stopniowe wyniszczenie, a w najgorszych przypadkach nawet może być przyczyną śmierci. Narkotyki uzależniają człowieka zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Uzależnienie fizyczne polega na odczuwaniu nieprzyjemnych konsekwencji w przypadku dłuższego niezażywania narkotyku. Organizm szybko przyzwyczaja się do stałego otrzymywania substancji odurzającej i potrzebuje jej coraz więcej i więcej. Brak narkotyku we krwi wywołuje bóle głowy, zawroty, dreszcze lub wymioty. Wszystkie te symptomy budują wewnętrzną chęć i potrzebę przyjęcia używki.

Uzależnienie psychiczne polega na potrzebie poczucia błogiego stanu, jaki odczuwa uzależniony podczas odurzenia. Środki uzależniające takie jak marihuana, kokaina czy amfetamina, powodują gwałtowny wzrost stężenia dopaminy w mózgu. W wyniku zwiększonego poziomu dopaminy osoba zażywająca narkotyk odczuwa uczucie przyjemności i euforii. Pobudzony zostaje wówczas układ nagrody.

Aby wyjść z uzależnienia psychicznego i fizycznego niezbędna jest zarówno psychoterapia, jak i odtrucie organizmu.

Jakie są pierwsze objawy uzależnienia?

Dla osoby zażywającej narkotyki pierwszym, podstawowym objawem uzależnienia od substancji odurzających jest odczuwalny przymus sięgnięcia po kolejne dawki. Osoba ta zaczyna tracić kontrolę nad przyjmowanym narkotykiem i pomimo prób, nie jest w stanie z niego zrezygnować. Natomiast dla obserwatora osoby uzależnionej znakiem ostrzegawczym jest przede wszystkim zmiana sposobu jej bycia. Można łatwo zauważyć, że staje się ona drażliwa i nerwowa bez uzasadnionego powodu, a także obojętna na wcześniej ważne dla niej aspekty życia.

Początek: diagnoza i detoksykacja

Ponieważ narkomania jest chorobą, rozpoczęcie leczenia uzależnień zawsze rozpoczyna się od postawienia diagnozy. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, czy chory powinien poddać się detoksykacji, a także gdzie będzie odbywać się terapia: stacjonarnie w ośrodku leczenia uzależnień, czy też w poradni.

Metody leczenia

Terapia narkotykowa prowadzona w ośrodku nie ma na celu wyłącznie wsparcia chorego w trwałym odstawieniu substancji psychoaktywnych. Wiemy, że uzależnienie ma często swoje podłoże w osamotnieniu, problemach z przeszłości czy zaniżonym poczuciu własnej wartości. Dlatego leczenie narkomanii związane jest z terapią, która ma za zadanie skupić się na osobie chorej i zidentyfikowaniu przyczyn, które pchały i pchają ją do podejmowania działań destrukcyjnych.

W tym celu ośrodek leczenia uzależnień Better organizuje grupy terapeutyczne, badania psychologiczne, warsztaty oraz szkolenia tematyczne. Realizujemy także terapię zgodną z systemem Theta Healing. Oprócz spotkań w ośrodku, realizujemy także wizyty domowe. Ponieważ wychodzenie z nałogu to wymagająca walka, nierzadko wystawiająca osobę chorą na próby – odbywamy również tak zwane „interwencje”: przyjeżdżamy do danej osoby, gdy zmaga się ona z nagłą, trudną sytuacją, na przykład atakiem głodu narkotykowego.

Fazy

Pierwszym krokiem w leczeniu uzależnienia jest zrozumienie mechanizmów jego działania. Dlatego ważne jest, by chora osoba miała świadomość, że jej doznania i przeżycia związane są z poszczególnymi etapami choroby – ułatwi to jej rozpoznanie swojej sytuacji oraz zidentyfikowanie związanych z nią zagrożeń.
Narkomania rozwija się w następujących etapach:

  • eksperymentowanie – próby, w oczach podejmujących je osób nieszkodliwe i kontrolowane. Prowadzą jednak do sięgania po kolejne dawki;
  • użytkowanie okolicznościowe – związane jest z aktywnym szukaniem okazji do przyjęcia narkotyku, a coraz częstsze stosowanie wiąże się z szukaniem usprawiedliwień i racjonalizacją;
  • nawyk – substancja psychoaktywna staje się centrum życia osoby, na dalszy plan schodzą więzi rodzinne, praca czy nawet własne zainteresowania i potrzeby. Częstotliwość i ilość dawek zwiększa się, ponieważ przyzwyczajony organizm potrzebuje więcej, by osiągnąć stan odurzenia;
  • degradacja – nieprzyjęcie dawki powoduje objawy abstynencyjne, przez co niemożliwe jest odstawienie substancji. Faza ta kończy się zupełnym wyniszczeniem organizmu.

Leczenie uzależnienia od narkotyków w ośrodku Better można zacząć w każdej chwili – nigdy nie jest za wcześnie ani za późno. Nie należy czekać ani odkładać rozpoczęcia terapii: nie należy odbierać sobie szansy na wygranie z nałogiem.