Terapia DDA Wrocław

Terapia DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) to forma wsparcia psychologicznego skierowana do osób, które pochodzą z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Odsetek rodzin, w których co najmniej jeden z rodziców, bądź opiekunów nadużywał alkoholu jest niestety bardzo duży. Dzieci wychowane w takim środowisku najczęściej borykają się w dorosłym życiu z trudnościami w relacjach międzyludzkich np. mają problemy w komunikacji, brak umiejętności nawiązywania nowych znajomości i utrzymywania dłuższych relacji oraz niechęć do posiadania potomstwa. Wypracowane na przestrzeni lat „mechanizmy obronne” uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Jednakże właściwa forma terapii i odpowiednie wsparcie psychologiczne jest w stanie pomóc w walce z tymi problemami.

terapia grupowa dda

Wsparcie psychologiczne dla osób dzieci alkoholików

Dzieci Alkoholików często czują się bezradne wobec zaistniałego problemu. Odczuwają również wstyd przed rówieśnikami oraz silne poczucie winy. Zdarza się, że w dorosłym życiu powtarzają te same wzorce zachowań co rodzice i również popadają w nałóg. W większości przypadków muszą się również mierzyć z problemami natury emocjonalnej takimi jak np.:

 • pesymizm,
 • rozkojarzenie, problemy z koncentracją,
 • uczucie smutku i pustki,
 • napięcie emocjonalne,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • niska wiara we własne siły i możliwości,
 • wstyd,
 • napady lękowe,
 • brak chęci dążenia do samorozwoju,
 • wycofanie z życia społecznego.

Jakie są cele terapii dla dorosłych dzieci alkoholików?

Terapia DDA ma na celu pomóc we właściwym nazwaniu i uporządkowaniu trudnych przeżyć z dzieciństwa. Terapeuta pomoże Ci również zaakceptować siebie i zrozumieć, że nie ponosisz najmniejszej odpowiedzialności za zachowania Twoich rodziców z przeszłości. Nauczysz się metod i technik, które pozwolą Ci cieszyć się życiem i korzystać z jego uroków, bez stałego obwiniania się za ewentualne niepowodzenia. Pamiętaj jednak, że sukces powodzenia terapii w dużej mierze zależy od Ciebie - to Ty musisz chcieć coś zmienić w swoim życiu. Możesz skorzystać zarówno z zajęć prowadzonych w grupie osób o podobnych doświadczeniach co Twoje, jak i z terapii indywidualnej.

Terapia DDA w formie indywidualnej czy grupowej?

Terapia indywidualna doskonale sprawdza się w przypadku osób, ceniących sobie prywatność. Ten rodzaj terapii zaleca się również osobom, które nie są gotowe mówić otwarcie o swoich uczuciach i przeżyciach z dzieciństwa lub nie chcą być oceniane. Podczas terapii indywidualnej osoba w niej uczestnicząca pozostaje wyłącznie w kontakcie z wybranym terapeutą. Sposób prowadzenia sesji pozwala takiej osobie w pełni się otworzyć, dzięki czemu terapeuta dogłębnie poznaje problemy pacjenta.

Terapia grupowa sprawdzi się lepiej w przypadku osób, które oczekują większego wsparcia. Kilkuosobowa grupa tworzy wówczas pewną społeczność, w której każdy miał styczność z tymi samymi przeżyciami. Pozwala to wymienić się spostrzeżeniami, myślami czy doświadczeniami. Daje to poczucie, że nie jest się jedyną osobą, zmagającą się z danym problemem. Często zdarza się tak, że uczestnicy terapii grupowych pozostają w kontakcie nawet po jej zakończeniu, dalej wspierając się i motywując do zmian, co jest niezwykle pomocne w leczeniu.

Jak przebiega terapia DDA?

Każda terapia DDA może przebiegać inaczej, ponieważ w dużej mierze zależy to od nastawienia pacjenta i postępów, które udaje się uzyskać. Ogólny format terapii zakłada jednak trzyetapowy przebieg, według którego terapia powinna się odbywać.

 • Etap I – uzmysłowienie pacjentowi powagi problemu, z jakim się zmaga oraz uświadomienie, że źródłem jego powstania jest trudne dzieciństwo. Musi on wówczas zrozumieć, jaką rolę odgrywają poszczególne doświadczenia.
 • Etap II – odcięcie się od wydarzeń z dzieciństwa, nauka pozytywnego postrzegania samego siebie i wiary w swoje możliwości.
 • Etap III – przeprowadzenie zmian w życiu, bazując na wiedzy zdobytej podczas terapii.